จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 41894  ครั้ง
สพป.ยะลา เขต 3 จัด กิจกรรมอบรมการใช้สื่อ Teacher’s Kit สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1
   ณ ห้องประชุมบัวชมพู ร.ร.อนบาลเบตง "สุภาพอนุสรณ์" นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมการใช้สื่อ Teacher’s Kit สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน” โดยมีนางมารียานี บาฮา ศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PM) กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556
นายโกมุท รุยอ่อน รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 กล่าวว่าการจัดอบรมกิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2556 เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3สามารถนำความรู้ด้านการสอนอ่านและเขียนสะกดคำรูปแบบ Phonic ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนประกอบสื่อ Teacher’s kit ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับเปิดเทอมในปี 2556 นี้
--- ภาพประกอบข่าว --
สพป.ยะลา เขต 3 จัด กิจกรรมอบรมการใช้สื่อ Teacher’s Kit สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น ป.1

เสนอข่าวโดย เกสรี ปชส.สพป.ยล3 ข่าว/เครือข่ายปชส.ภาพ  เมื่อ 2013-04-17