ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ ....
สพป.ยะลา เขต 3กำหนดจัดเวทีประชาคมโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 3 ตำบล คือตำบลยะรม วันที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม ตำบลอัยเยอร์เวง วันที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง และตำบลบ้านแหร วันที่ 16 กันยายน 2553 ณ โรงเรียนบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
สพป.ยะลา3เปิดเวทีประชาคมคัดเลือก
โรงเรียนดีประจำตำบลประจำปี 2554
 

สพป.ยะลา3เปิดเวทีประชาคมคัดเลือก
โรงเรียนดีประจำตำบลประจำปี 2554
               เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม นายมนูญ จันทร์สุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดเวทีประชาคม เพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลขอของตำบลยะรมที่มีโรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านราโมง และโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 โดยมี นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายจำลอง จันทรโชติ ประธานกลุ่มยะรม และนายพิเชษฐ์ ซาดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เป็นคณะกรรมการ คัดเลือกและร่วมรับฟังการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นของครูผู้ปกครอง ชุมชน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสถานศึกษาได้แสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่จะนำไปสู่โรงเรียนดีประจำตำบลในพื้นที่ตำบลยะรม นายพิเชษฐ์ ซาดา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม กล่าวว่า การที่อยากให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่บ้านของเราหรือในตำบลเจริญนั้น ก็ต้องอาศัยองค์กรชุมชนทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและสนับสนุน โดยเฉพาะสถานศึกษา ได้ฝากไปคิดว่าทำไมเด็กต้องออกไปเรียนข้างนอก เพราะการจัดการศึกษาในชนบทด้อยกว่าหรือมีความแตกต่างอย่างไร และทำอย่างไรให้ผู้ปกครองในพื้นที่เราเปลี่ยนความคิดใหม่ที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านให้มากที่สุด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ถ้าหากสถานศึกษาในชนบทสามารถดำเนินการได้สำเร็จ ถือได้ว่าเป็นการนำความเจริญเข้ามาในชุมชนอย่างแท้จริง นายสมมาต ศรีใหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เผยว่า สำหรับปีการศึกษา 2553 นั้นทาง สพป.ก็ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องโรงเรียนดีประจำตำบลไปแล้ว คือโรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ และครั้งนี้ทางสพป.จะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี 2554 โดยผ่านเวทีประชาคมเพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ได้โรงเรียนที่ชุมชนต้องการให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลและเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพจริง จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบล ยะรม ในวันที่ 14 กันยายน 2553 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ตำบลอัยเยอร์เวง ในวันที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง และตำบลบ้านแหร ในวันที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแหร เกสรี สพป.ยะลา 3 ข่าว / ภาพ
          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยะรม นายมนูญ จันทร์สุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดเวทีประชาคม เพื่อคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบลขอของตำบลยะรมที่มีโรงเรียนสมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านราโมง และโรงเรียนสังวาลย์วิท 5
           ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล ได้ซักซ้อมและทำความเข้าใจงานทะเบียนคุมอัตราเงินเดือนและอัตรากำลังครู
 

ข่าวย่อย
          สพป.ยะลา เขต 3 กำหนดจัดงานมหกรรมวิชาการระหว่างวันที 22-24 กันยายน 2553 ณ ศาลาประชาคมเก่า บริเวณ โรงเรียนบ้านเบตง "สุภาพอนุสรณ์" ขอเชิญผู้ปกครอง ประชาชน ร่วมชมผลงานทางวิชาการและการแสดงผลงานนักเรียนได้ในวัน และสถานที่ดังกล่าว@ สพป.ยะลา เขต 3 กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน "ภายใต้ชื่อ สานสัมพันธ์เมืองในหมอก ดอกดาหลา "ในวันที่ 29 กันยายน 2553 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

 


ฉบับที่ 81 วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 145773 ครั้ง Your IP Address is 54.242.229.174
          ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนบ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์” นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้พบปะผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เพื่อประชุมซักซ้อมความเข้าใจการทำทะเบียนคุมอัตราเงินเดือนและอัตรากำลังครู เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553
 

สพป.ยะลา เขต 3ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
การทำทะเบียนคุมอัตราเงินเดือน อัตรากำลัง

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการทำทะเบียนคุมอัตราเงินเดือนและอัตรากำลังครูในสถานศึกษา ที่ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนบ้านเบตง “สุภาพอนุสรณ์” นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้พบปะผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เพื่อประชุมซักซ้อมความเข้าใจการทำทะเบียนคุมอัตราเงินเดือนและอัตรากำลังครู เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า จากที่ได้ลงตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมานั้นพบว่า การบริหารจัดการระบบงานทะเบียนคุมอัตราเงินเดือนและอัตรากำลังครูของสถานศึกษาไม่เป็นระบบ บางโรงเรียนไม่มีทะเบียนคุม ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการนับมีตัวข้าราชการครู ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการในแต่ละรอบของการเลื่อนขั้น ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ขอเน้นย้ำทางสถานศึกษาได้ทำความเข้าใจตามแบบทะเบียนคุมที่ทางกลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดทำไว้ เพื่อให้สถานศึกษาปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันและเป็นระบบมากขึ้น เมื่อมีคนใหม่มาทำแทนก็สามารถดำเนินการได้เลย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เผยอีกว่า สำหรับอัตราตำแหน่งที่ว่าง ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ ก็จะเร่งดำเนินการโดยเร็ว เพื่อไปทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง ตอนนี้ก็ได้ดำเนินสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์แล้วจำนวน 5 อัตรา และฝากไปยังสถานศึกษาที่สามารถเปิดรับบุคลากรแทนตำแหน่งที่ว่างเองก็ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบด้วย เกสรี สพป.ยะลา 3 ข่าว / ภาพ

 
          คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นการคัดเลือกโรงเรียนดีประจำตำบล ประจำปี 2554 ผ่านเวทีประชาคม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553
           สพป.ยะลา3ได้ได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์นโยบายเรียนฟรี 5 อย่างและโรงเรียนดีประจำตำบล ให้กับโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ปกครอง ในพื้นที่ชุมชนได้รับทราบนโยบายของรัฐบาลกันอย่างทั่วถึง ซึ่งทั้งนี้โรงเรียนก็ได้ติดตั้งกระจายทั่วพื้นที่ในอำเภอเบตงและอำเภอธารโต

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต3
34 หมู่ 7 ยะรม เบตง ยะลา
0 7323 2443หรือ 0 7323 1018 edu_yala3@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]