สาระสนเทศ สพท.ยล 3

เว็บลิงค์ สพป.ยล3

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2554

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

คู่มือรายการประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง

วารสารปีที่4 ฉบับที่5

เว็บงานข้อมูล สพป.ยล 3
 
เมนูจัดการข่าวสาร

  ลิงค์ส่งข่าวสาร

  e-office

  My-Office
  e-news
  e-networks
  e-articles
ทำเนียบบุคคลกร

  กลุ่มงานในสังกัด

  กลุ่มอำนวยการ

  กลุ่มบริหารงานบุคคลกล
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มนิเทศก์ฯ
เว็บหน่ายงานราชการ

เว็บโรงเรียนในสังกัด
รายงานข้อมูล ออนเว็บ
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
นโยบายเรียนฟรี 
บันทึกข้อมูล ดาต้าออนเว็บ  บันทึกข้อมูล ครุภัณฑ์สถานศึกษา 
บันทึกข้อมูล MIS  บันทึกข้อมูล การจัดซื้อคอมฯ 
บันทึกข้อมูล นักเรียน  บันทึกข้อมูล E-Me 
บันทึกข้อมูล ระบบควบคุมเชิงประจักษ์  บันทึกข้อมูล ศูนยืปฏิบัติการ GPA 
เว็บไซต์การศึกษา
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพท.ยล 3 
เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ  เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ  เว็บไซต์ สพฐ.  คลิกบนรูปเพื่อเข้าเว็บนี้ 
คลิกบนรูปเพื่อเข้าเว็บนี้  คลิกบนรูปเพื่อเข้าเว็บนี้  คลิกบนรูปเพื่อเข้าเว็บนี้  คลิกบนรูปเพื่อเข้าเว็บนี้ 
มุมการศึกษา
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ห้องผู้บริหาร  ห้องนักเรียน 
ห้องศึกษานิเทศก์  ห้องพักครู 
โรงเรียนในฝัน  ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. 
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ปณิธาน :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 3 : นักเรียน เก่ง 3ดี มีสุข สถานศึกษา สะอาด ร่มรื่น มีระเบียบ ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ครูปลอดภัย มีขวัญกำลังใจดี กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีพัฒนาคน พัฒนาชาติ
แจ้งย้ายเว็บ สพป.ยะลา เขต 3

เรียน ผู้ใช้เว็บ สพป.ยะลา เขต 3 ทุกท่าน
        ตอนนี้เว็บ สพป.ยะลา เขต 3 ได้ย้ายเว็บเป็น 
http://www.yala3.org/web55

แบบรายงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ  2554  (กันยายน 2554)
กลยุทธ์ที่ 5 ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา

แบบฟอร์มดาวน์โหลดที่นี่

แบบฟอร์มของบโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จขต.
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอำเภอ
- แบบฟอร์ม  

แบบฟอร์มของบประมาณสำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
- แบบฟอร์ม 1
- แบบฟอร์ม 2
 
ARS รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
KRS รายการการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีที่พัฒนาขึ้น 


ข่าวเด่น :  สพป.ยะลา เขต 3 จัดฝึกอบรพนักงานวิทยุสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เกิดทักษะในการใช้ว... จำนวน 34 รูป ฮิต     สพป.ยะลา เขต3ประชุมชี้แจงมาตราการรักษาความปลอดภัยครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเบต... จำนวน 12 รูป ฮิต     สพป.ยะลา เขต 3ประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานโรงเรียนในรัฐปีนังประเทศมาเลเซีย จำนวน 22 รูป ฮิต     มุทิตาจิต แด่ผู้เเกษียณสดุดี ประจำปี 2554 จำนวน 42 รูป ฮิต     สพป.ยะลา เขต3ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือมาเลย์เซีย-ไทย จำนวน 24 รูป ฮิต    
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สพท.ยล 3

สพป.ยะลา เขต 3 จัดฝึกอบรพนักงานวิทยุสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เกิดทักษะในการใช้วิทยุสื่อสารและมีบัตรพกพาวิทยุสื่อสารถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย รูปภาพ จำนวน 34 รูป อ่าน (71)
สพป.ยะลา เขต 3 จัดฝึกอบรพนักงานวิทยุสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เกิดทักษะในการใช้วิทยุสื่อสารและมีบัตรพกพาวิทยุสื่อสารถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

ที่ โรงแรมเบตงเมอร์ลิน อำเภอเบตง ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพนักงานวิทยุสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร สพป.ยะลา เขต 3 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน เ

ข่าวกิจกรรม ที่ผ่านมา
สพป.ยะลา เขต3ประชุมชี้แจงมาตร... รูปภาพ จำนวน 12 รูป อ่าน (106)
สพป.ยะลา เขต3ประชุมชี้แจงมาตร...
ที่ห้องประชุมร.ร.บ้านเบตงสุภาพอนุสรณ์ ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมชี้แจงมาตราการรักษาความปลอ...
สพป.ยะลา เขต 3ประชุมสัมมนาพัฒน... รูปภาพ จำนวน 22 รูป อ่าน (92)
สพป.ยะลา เขต 3ประชุมสัมมนาพัฒน...

ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 มอบหมายนายสุริยัณ  จันทร์ทบ รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นำคณะผู้บริหาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำน...

มุทิตาจิต แด่ผู้เเกษียณสดุดี ... รูปภาพ จำนวน 42 รูป อ่าน (171)
มุทิตาจิต แด่ผู้เเกษียณสดุดี ...
สพป.ยะลา เขต 3 จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณสดุดี ประจำปี 2554 จำนวน 13 คน สังกัดสพป.ยะลา เขต 3และโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ป...
สพป.ยะลา เขต3ร่วมกิจกรรมค่ายล... รูปภาพ จำนวน 24 รูป อ่าน (123)
สพป.ยะลา เขต3ร่วมกิจกรรมค่ายล...

นายสมมาต ศรีใหม รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3ได้รับมอบหมายนำลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือมาเลย์-ไทย ระหว่างวันที่ 29 กั...

ถ่ายทำสกู๊ปนักเรียนผู้ได้รับผล... รูปภาพ จำนวน 14 รูป อ่าน (103)
ถ่ายทำสกู๊ปนักเรียนผู้ได้รับผล...
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สพป.ยะลา เขต 3ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาน...
สพป.ยะลา เขต3 ร่วมงานเปิดห้องส... รูปภาพ จำนวน 23 รูป อ่าน (117)
สพป.ยะลา เขต3 ร่วมงานเปิดห้องส...
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554  นายสมมาต  ศรีใหม รองผอ.สพป.ยะลา เขต 3 นำเจ้าหน้าที่และบุคลากรร่วมเป็นเกียรติในงานเ...

อ่านข่าวในหมวดนี้

ข่าว/ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง สพท.ยล 3

รับสมัครทุนการศึกษาโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 14 ประจำ ... อ่าน (289) โดย : ประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการสสวท.ประจำปี 2554 ... อ่าน (187) โดย : ประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช ... อ่าน (1165) โดย : ประชาสัมพันธ์
ร.ร.บ้านไทยพัฒนาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั ... อ่าน (882) โดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม(Best of the Best ... อ่าน (177) โดย : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร.ร..จาเราะซูซู รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั ... อ่าน (874) โดย : pr
ร.ร.บ้านตาเนาะแมเราะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ... อ่าน (885) โดย : ประชาสัมพันธ์
ร.ร.บ้านบาแตตูแงรับสมัครคัดเลื อกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพน ... อ่าน (668) โดย : ประชาสัมพันธ์
ร.ร.บ้านอัยเยอร์เวงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ... อ่าน (720) โดย : ประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ... อ่าน (304) โดย : ประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โรงเรียนในสังกัด


กระดานข่าว สพท.ยล 3

  • ทุกหมวดหมู่
  • กลุ่มอำนวยการ
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มนโยบายและแผน
  • กลุ่มส่งเสริมฯ
  • กลุ่มนิเทศก์
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
 การเรียกบรรจุบัญชีเก่าnano0503nano
28/09/2011 เวลา 12:00 น.
 สังคมก็น้อนใจนะค่ะPaitong21382razero
09/09/2011 เวลา 21:57 น.
 มีนอกมีในporo120310862892319
09/05/2011 เวลา 12:10 น.
 ด่วนที่สุดoooiu01385oooiu
28/03/2011 เวลา 23:24 น.
 คุณภาพการศึกษาabl01240abl
18/01/2011 เวลา 20:35 น.
 แปลกom01255om
26/12/2010 เวลา 09:15 น.
 เรียกบรรจุcd01891cd
25/12/2010 เวลา 20:18 น.
 เรียนท่าน ผ.อ.เขตqo11361webmaster
25/12/2010 เวลา 16:32 น.
 เรียนผู้ใช้กระดานข่าวของ สพท.ยล.3 ทุกท่านwebmaster01376webmaster
12/11/2009 เวลา 23:25 น.
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
 คุณภาพการศึกษาabl01240abl
18/01/2011 เวลา 20:35 น.
 เรียนท่าน ผ.อ.เขตqo11361webmaster
25/12/2010 เวลา 16:32 น.
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
 การเรียกบรรจุบัญชีเก่าnano0503nano
28/09/2011 เวลา 12:00 น.
 สังคมก็น้อนใจนะค่ะPaitong21382razero
09/09/2011 เวลา 21:57 น.
 มีนอกมีในporo120310862892319
09/05/2011 เวลา 12:10 น.
 ด่วนที่สุดoooiu01385oooiu
28/03/2011 เวลา 23:24 น.
 แปลกom01255om
26/12/2010 เวลา 09:15 น.
 เรียกบรรจุcd01891cd
25/12/2010 เวลา 20:18 น.
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
 เรียนผู้ใช้กระดานข่าวของ สพท.ยล.3 ทุกท่านwebmaster01376webmaster
12/11/2009 เวลา 23:25 น.
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
more...
ชื่อกระทู้โดยตอบอ่านล่าสุดโดย
more...

บทความวิชาการ

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ อ่าน (390)
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
การศึกษารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่าน (337)
การศึกษารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การประเมินโครงการเยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียนบ้านราโมงสังกัดสพป.ยะลา เขต 3  อ่าน (381)
การประเมินโครงการเยาวชนพลยุติธรรม โรงเรียนบ้านราโมงสังกัดสพป.ยะลา เขต 3

อ่านทั้งหมด

สรุปจำนวนผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ครั้งที่  1/2552 /2553
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา  เขต  3

วิชาเอก สอบแข่งขัน ประกาศผล ครบกำหนด บัญชี           จำนวน    
      ครั้งที่     สอบได้ เรียก ต่อไปจะบรรจุ
        ทั้งสิ้น บรรจุแล้ว ลำดับที่
คณิตฯ Jan-53 25/05/53 25/05/55 17 10 -
วิทยฯ Jan-53 25/05/53 25/05/55 35 3 -
อังกฤษ Jan-53 25/05/53 25/05/55 10 8 -
เทคโนฯ Jan-52 02/6/52 02/6/54 19 7 -
ภาษาไทย Jan-53 25/05/53 25/05/55 5 3 -
สังคม Jan-53 25/05/53 25/05/55 21 1 -
อนุบาล Jan-53 25/05/53 25/05/55 7 3 -
ประถม Jan-53 25/05/53 25/05/55 19 3 -
   
สาระน่ารู้


ผู้บริหาร สพท.ยล 3
เมนูสมาชิก
สวัสดี, คุณยังไม่เป็นสมาชิก
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่

(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: Arozylorn
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 76

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 6
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 6
แบบสำรวจความพึ่งพอใจ
คุณพึ่งพอใจการปฎิบัติงาน ของกลุ่มงานใดมากที่สุด ?

กลุ่มอำนวการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโนบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
กลุ่มนิเทศฯผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 80
คำแนะนำ: 1
นาฬิกาออนไลท์
ตุลาคม 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ลิงค์ดีดี

    
   

94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
ตารางรายการ UBC
จองตั๋วหนัง Major
เครือ EGV
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
88 Global Chart
RVS Chart
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
พยากรณ์อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 : Yala Educational Service Area Office 3
สถานที่ตั้งเลขที่ 34 หมู่ที่ 7 ถนนนรัตนกิจ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทรศัพท์ : 073-231-018 | แฟกซ์ : 073-232-443 e-mail :
edu_yala3@hotmail.com
ออกแบบและจัดทำโดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร กลุ่มนโยบายและแผน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :
นายกฤษกร  แดเบาะ : khonthai_club@hotmail.com