สาระสนเทศ สพท.ยล 3

เว็บลิงค์ สพป.ยล3

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2554

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

คู่มือรายการประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง

วารสารปีที่4 ฉบับที่5

เว็บงานข้อมูล สพป.ยล 3
 
เมนูจัดการข่าวสาร

  ลิงค์ส่งข่าวสาร

  e-office

  My-Office
  e-news
  e-networks
  e-articles
ทำเนียบบุคคลกร

  กลุ่มงานในสังกัด

  กลุ่มอำนวยการ

  กลุ่มบริหารงานบุคคลกล
  กลุ่มนโยบายและแผน
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  กลุ่มนิเทศก์ฯ
เว็บหน่ายงานราชการ

เว็บโรงเรียนในสังกัด
รายงานข้อมูล ออนเว็บ
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
นโยบายเรียนฟรี 
บันทึกข้อมูล ดาต้าออนเว็บ  บันทึกข้อมูล ครุภัณฑ์สถานศึกษา 
บันทึกข้อมูล MIS  บันทึกข้อมูล การจัดซื้อคอมฯ 
บันทึกข้อมูล นักเรียน  บันทึกข้อมูล E-Me 
บันทึกข้อมูล ระบบควบคุมเชิงประจักษ์  บันทึกข้อมูล ศูนยืปฏิบัติการ GPA 
เว็บไซต์การศึกษา
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพท.ยล 3 
เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ  เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ  เว็บไซต์ สพฐ.  คลิกบนรูปเพื่อเข้าเว็บนี้ 
คลิกบนรูปเพื่อเข้าเว็บนี้  คลิกบนรูปเพื่อเข้าเว็บนี้  คลิกบนรูปเพื่อเข้าเว็บนี้  คลิกบนรูปเพื่อเข้าเว็บนี้ 
มุมการศึกษา
๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
ห้องผู้บริหาร  ห้องนักเรียน 
ห้องศึกษานิเทศก์  ห้องพักครู 
โรงเรียนในฝัน  ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. 
สำหรับผู้ดูแลระบบ

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ปณิธาน :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 3 : นักเรียน เก่ง 3ดี มีสุข สถานศึกษา สะอาด ร่มรื่น มีระเบียบ ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ครูปลอดภัย มีขวัญกำลังใจดี กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีพัฒนาคน พัฒนาชาติ
 ประชาสัมพันธ์โครงการMicrosoft IT Youth Challenge2012
ประชาสัมพันธ์โครงการMicrosoft IT Youth Challenge2012
     

สพฐ.ร่วมกับบริษัท ไม่โครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดจัดโครงการ Microsoft IT Youth Challenge2012 และโครงการ"thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2012" สำหรับครูและนักเรียนที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนได้ที่ www.pil.in.th เลือกโปรแกรม "สำหรับนักเรียน" และโปรแกรม "สำหรับครู" ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554 รายละเอียดโครงการดาวน์โหลดที่นี่ 


 รับสมัครประกวดวงดนตรีไทย ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและประกวดนาฏศิลป์ นักเรียนระดับภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
รับสมัครประกวดวงดนตรีไทย ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและประกวดนาฏศิลป์ นักเรียนระดับภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
     รับสมัครประกวดวงดนตรีไทย ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและประกวดนาฏศิลป์ นักเรียนระดับภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการส่งเสริมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ กิจกรรมประกวดดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2554 ประกาศแนบท้ายนี้ ...
โดย : ประชาสัมพันธ์Click อ่านต่อ

 ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
      ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งเรียงความเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 022885746 ประกาศแนบท้ายนี้ ...
โดย : ประชาสัมพันธ์Click อ่านต่อ

 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
     ขอเชิญชวนครูและ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการวิจัยในชั้นเรียนในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น . ณ โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่  สำนักเลขานุการภาควิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 073337381 ...
โดย : ประชาสัมพันธ์Click อ่านต่อ

 ประกาศผลการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest 2011)
ประกาศผลการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest 2011)
     ประกาศผลการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Speech Contest 2011) ประจำปี 2554 ในภูมิภาคภาคใต้ตอนล่าง 4 จัหงวัด คือยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา มีดังนี้
รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประเภทที่ 1 สังกัด สพฐ.ได้แก่  ด.ช.มูฮำหมัดฮารีส  สาและ

ข้อมูลจาก มารียานี กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ...
โดย : ประชาสัมพันธ์Click อ่านต่อ

 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมscience show ฉลาดเล่น อบรมวิทย์ คิดประกวด การเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมscience show ฉลาดเล่น อบรมวิทย์ คิดประกวด การเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์
     อุทยานการเรียนรู้ยะลาจัดอบรมscience show ฉลาดเล่น อบรมวิทย์ คิดประกวด การเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์สำหรับครู ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 -12.00 น. ครั้งที่ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.สามารถนำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมได้ ครู 1 คนต่อนักเรียน 3 คน
 โครงการที่ 2โครงการไม่ยากถ้าอยากเก่งคอม รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อบรมในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 -16.00 ...
โดย : ประชาสัมพันธ์Click อ่านต่อ

 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5ธันวาคม 2554 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ได้ที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โทรสาร 0 2281 5216 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 022805560 ดา ...
โดย : ประชาสัมพันธ์Click อ่านต่อ

 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1
     

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เรื่องผลการคัดเลือกพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษาและครูผู้สอนศาสนาอิสลามฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ครั้งที่ 1/2554รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศแนบท้ายนี้ ดาวน์โหล ...

โดย : ประชาสัมพันธ์Click อ่านต่อ


หน้าที่ จาก 30
หน้าแรก คลิก!!!หน้าก่อนนี้  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย
ผู้บริหาร สพท.ยล 3
เมนูสมาชิก
สวัสดี, คุณยังไม่เป็นสมาชิก
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
รหัสลับ: รหัสลับ
กรุณาพิมพ์รหัสลับที่นี่

(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: Arozylorn
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 76

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 6
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 6
แบบสำรวจความพึ่งพอใจ
คุณพึ่งพอใจการปฎิบัติงาน ของกลุ่มงานใดมากที่สุด ?

กลุ่มอำนวการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนโนบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมฯเอกชน
กลุ่มนิเทศฯผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 80
คำแนะนำ: 1
นาฬิกาออนไลท์
ตุลาคม 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
ลิงค์ดีดี

    
   

94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
ตารางรายการ UBC
จองตั๋วหนัง Major
เครือ EGV
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
88 Global Chart
RVS Chart
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
พยากรณ์อากาศวันนี้
ราคาน้ำมันวันนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 : Yala Educational Service Area Office 3
สถานที่ตั้งเลขที่ 34 หมู่ที่ 7 ถนนนรัตนกิจ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทรศัพท์ : 073-231-018 | แฟกซ์ : 073-232-443 e-mail :
edu_yala3@hotmail.com
ออกแบบและจัดทำโดย : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร กลุ่มนโยบายและแผน
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ :
นายกฤษกร  แดเบาะ : khonthai_club@hotmail.com